Giới Thiệu

Kinh nghiệm 4 năm làm game bằng Cocos. Chuyên làm các thể loại liên quán đến game card. Hỗ trợ up app game lên apple store, google play. Hỗ trợ gắn các bên thứ 3 như quảng cáo, notification, ...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Cocos creator, cocos2d-x, cocos2d-js

Các dịch vụ của Quynh030895

Nhận Làm Game Cocos Mọi Thể Loại
Giá 1 giờ 250.000 đ