Nhận Dịch Sub Video Tiếng Trung Và Chèn Sub
Giá cố định 100.000 đ
Dịch Phim, Show Từ Tiếng Trung- Tiếng Việt (Phồn Thể, Giản Thể)
Giá từ 12.000 đ
Nhận Vietsub Phim Tiếng Trung
Giá cố định 18.000 đ
Biên Phiên Dịch Nhật – Anh – Việt
Giá cố định 500.000 đ
Dịch Kịch Bản Phim Hàn
Giá cố định 2.300.000 đ
Dịch Thuật Anh-Việt, Việt-Anh
Giá 1 giờ 150.000 đ
Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Đã Có Kinh Nghiệm
Giá 1 giờ 250.000 đ
Dịch Vụ Dịch Thuật Anh-Việt Việt Anh
Giá cố định 250.000 đ
Dịch Thuật Giấy Tờ Văn Bản Bằng Tiếng Pháp
Giá 1 giờ 130.000 đ
Biên Dịch Sách, Truyện, Báo Chí, Sub Phim Anh -Việt, Việt -Anh
Giá cố định 70.000 đ
Dịch Trung – Việt, Việt – Trung, Anh – Việt
Giá từ 55.000 đ
Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Giá Sinh Viên
Giá cố định 120.000 đ
Tải Thêm