Dịch thuật Trung-Việt, nhập liệu giá yêu thương(35k/tờ)
Giá cố định 35.000 đ
Dịch Bài Chất Lượng Giá Rẻ/ Viết Bài Review Sản Phẩm
Giá cố định 70.000 đ
Dịch Văn Bản Trung-Việt Giá Rẻ
Giá 1 giờ 50.000 đ
Dịch Thuật Văn Bản Với Giá Rẻ Đảm Bảo Chất Lượng
Giá 1 giờ 40.000 đ
Biên Phiên Dich/ Dịch Thuật Tài Liệu, Video Việt-Hàn (Có Hỗ Trợ...
Giá 1 giờ 70.000 đ
Nhận Mọi Công Việc Liên Quan Đến Viết Chất Lượng Cao
Giá 1 ngày 500.000 đ
Viết Và Dịch Tiếng Anh Tốt
Giá cố định 50.000 đ
Phiên Dịch Show Tiếng Trung
Giá 1 ngày 400.000 đ
Nhận Dịch Thuật Việt - Anh, Anh - Việt. Nghe Tiếng Anh Và Viết...
Giá 1 giờ 50.000 đ
Biên Phiên Dịch Tiếng Trung
Giá cố định 250.000 đ
Nhận Biên/Phiên Dịch Tài Liệu, Văn Bản, Phim Ảnh, Video Clip...
Giá 1 giờ 50.000 đ
Dịch Phim Anh-Việt Không Timing Nhanh Chóng, Giá Cả Hợp Lý
Giá 1 giờ 50.000 đ
Tải Thêm