Nhận dịch phim, truyện, show tiếng Trung, trả dl đúng hạn.
Giá cố định 100.000 đ
Viết kịch bản và dịch bài theo yêu cầu
Giá 1 Tháng 1.000.000 đ
Dịch video, bài hátDịch các cuộc hội thoại tiếng anh và tiếng...
Giá cố định 100.000 đ
Dịch thuật sách tiếng Anh y khoa, tiếng anh thông thường, giá...
Giá 1 giờ 25.000 đ
Dịch thuật theo yêu cầu
Giá 1 giờ 25.000 đ
Nhận dịch thuật Anh-Việt-Hoa và chuyên nghành gỗ nội thất. Dịch...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Biên dịch Việt-Anh, Anh- ViệtLồng tiếng phim (Anh, Việt)
Giá 1 giờ 350.000 đ
Dịch Thuật Hàn-việt, Trung-việt
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhập Liệu, đánh máy và biên dịch tiếng Hàn
Giá 1 ngày 29.000 đ
Cần phiên dịch Tiếng Anh?! Đã có Yena lo
Giá từ 159.000 đ
Nhận dịch thuật theo yêu cầu
Giá cố định 150.000 đ
Viết Content, dịch thuật chất lượng
Giá cố định 200.000 đ
Tải Thêm