Giới Thiệu

Dịch thuật Anh-Việt

Kỹ Năng Chuyên Môn

Dịch ngôn ngữ, soạn thảo văn bản

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội
Đại học,
Ngôn ngữ Anh
2021
-
2025
Các hoạt động:Extra curriculum

Các dịch vụ của Vo_Chang

Dịch thuật theo yêu cầu
Giá 1 giờ 25.000 đ