Thiết kế concept nhân vật game mobile, items, illustration,...
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế Icon Screenshot Game cho Google Play và AppStore
0 (0)
Giá từ 3.500.000 đ
Thiết kế giao diện Game Mobile – Web Game
0 (0)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Thiết kế, vẽ nhân vật, background, Props, Item game mobile...
5.0 (1)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận thiết kế concept nhân vật game 2D, 3D và làm Animation.
5.0 (6)
Giá từ 2.000.000 đ
Artist 2D for Game/ Illustration (hình minh họa) / Animation /...
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
UX/UI Game Design
0 (0)
Giá cố định 2.000.000 đ
Modeling 3D…Video_ trình diễn kiến trúc nội_ngoại thất
0 (0)
Giá 1 ngày 500.000 đ
Nhận Rigging và Animation cho Game/Phim hoạt hình
0 (0)
Giá 1 giờ 500.000 đ
Thiết kế model súng 3d và xe 3d game ue4
0 (0)
Giá từ 1.000.000 đ
Game , Film Realistic Environment , Asset ….
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế nhân vật, background game 2D, làm chuyển động Animation
0 (0)
Giá từ 3.000.000 đ
Tải Thêm