Viết kịch bản và dịch bài theo yêu cầu
Giá 1 Tháng 1.000.000 đ
Phiên dịch tiếng Trung (phim, video, show, truyện), viết lách
Giá cố định 50.000 đ
Dịch video, bài hátDịch các cuộc hội thoại tiếng anh và tiếng...
Giá cố định 100.000 đ
Nhận dịch thuật, viết blog/báo đa ngôn ngữ, Sáng tác tác phẩm...
Giá cố định 250.000 đ
Viết dịch thuật chất lượng giá rẻ
Giá 1 giờ 50.000 đ
Translate text English - Vietnamese, copy typing…
Giá cố định 200.000 đ
Dịch và viết bài giá rẻ.
Giá cố định 30.000 đ
Dịch thuật sách tiếng Anh y khoa, tiếng anh thông thường, giá...
Giá 1 giờ 25.000 đ
Dịch Anh-Việt Việt-Anh
Giá cố định 50.000 đ
Dịch thuật theo yêu cầu
Giá 1 giờ 25.000 đ
Nhập liệu và đánh máy, viết bài quảng cáo sản phẩm
Giá 1 ngày 500.000 đ
Dịch Anh-Việt-Hoa
Giá 1 giờ 150.000 đ
Tải Thêm