Dịch thuật, nhập liệu Anh Việt, Hàn Việt
Giá cố định 50.000 đ
Viết Bài Chất Lượng Cao - Lĩnh Vực Đa Dạng
Giá 1 giờ 100.000 đ
Copywriter, chăm sóc page, website
Giá 1 giờ 50.000 đ
Viết content chất lượng với tốc độ nhanh
Giá cố định 500.000 đ
Viết content marketing kinh nghiệm, đa ngành, đúng dealine
Giá từ 300.000 đ
Nhận dịch thuật tài liệu Nhật-Việt, Việt-Nhật
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận viết bài blog/ content chất lượng
Giá 1 giờ 25.000 đ
Freelance Translator
Giá 1 giờ 80.000 đ
Biên phiên dịch tài liệu và sách truyện, phụ đề video (Anh -...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận dịch văn bản từ Anh sang Việt hoặc ngược lại
Giá cố định 50.000 đ
Nhập liệu và đánh máy giá rẻ
Giá 1 ngày 100.000 đ
Nhập dữ liệu cho dự án, Viết review sản phẩm
Giá 1 giờ 25.000 đ
Tải Thêm