Qui Định Dành Cho Dịch Vụ Hướng Dẫn Viên Du Lịch

Đối với Bên Thuê Hướng Dẫn Viên

  1. Khi Hướng Dẫn Viên huỷ tour, chúng tôi sẽ hoàn lại 100% Công Tác Phí cho bên thuê hướng dẫn viên.
  2. Trường hợp bên thuê hướng dẫn viên đơn phương huỷ tour hướng dẫn trong vòng 3 ngày trước ngày khởi hành, bên thuê hướng dẫn phải bồi hoàn lại Hướng Dẫn Viên 50% Công Tác Phí.
  3. Trường hợp khách du lịch có hành vi quấy rối, đặc biệt với các hướng dẫn viên nữ, sàn nhận được báo cáo và xác nhận chính xác, thì hướng dẫn viên có quyền huỷ tour và bên thuê phải bồi hoàn 100% công tác phí.
  4. Sàn không thu phí đăng tuyển hướng dẫn viên của bên thuê.

Đối với Hướng Dẫn Viên

Sau khi Hướng Dẫn Viên đã nhận tour nhưng đơn phương huỷ tour sẽ bị xử lý theo quy định như sau:

  1. Huỷ tour lần 1 sẽ bị khoá tài khoản, nếu muốn kích hoạt lại tài khoản phải đóng khoản phí là 300.000 đồng.
  2. Huỷ tour lần 2 sẽ bị khoá tài khoản, nếu muốn kích hoạt lại tài khoản thì phải đóng khoản phí là 600.000 đồng
  3. Huỷ tour lần 3 sẽ bị khoá tài khoản vĩnh viễn.

Về phí sàn dành cho hướng dẫn viên, sàn sẽ thu phí sàn 10% theo qui định chung người bán trên sàn. (Chỉ thu phí dựa trên công tác phí, không thu các phí khác liên quan đến Tour)

Qui Định chung cho cả 2 bên

Nhằm đảm bảo giao dịch an toàn yêu cầu toàn bộ giao dịch phải thông qua sàn, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì cho các giao dịch không thông qua sàn Beelancer Việt Nam. Sàn chúng tôi cũng nghiêm cấm hành vi sau khi có thông tin đôi bên, lôi kéo Hướng Dẫn Viên, khách hàng ra bên ngoài sàn của chúng tôi để giao dịch, nếu phát hiện chúng tôi sẽ huỷ hợp tác vĩnh viễn nếu cần thiết.

Nếu bạn cần hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ 028.3880.1800 hoặc email: support@beelancer.vn. Chúng tôi sẽ tư vấn thêm cho bạn.