Viết kịch bản và dịch bài theo yêu cầu
Giá 1 Tháng 1.000.000 đ
Phiên dịch tiếng Trung (phim, video, show, truyện), viết lách
Giá cố định 50.000 đ
Nhận dịch thuật, viết blog/báo đa ngôn ngữ, Sáng tác tác phẩm...
Giá cố định 250.000 đ
Translate text English - Vietnamese, copy typing…
Giá cố định 200.000 đ
Dịch thuật sách tiếng Anh y khoa, tiếng anh thông thường, giá...
Giá 1 giờ 25.000 đ
Dịch thuật theo yêu cầu
Giá 1 giờ 25.000 đ
Nhập liệu và đánh máy, viết bài quảng cáo sản phẩm
Giá 1 ngày 500.000 đ
Nhập liệu văn bản Word & Excel nhanh chóng.
Giá cố định 100.000 đ
Đánh máy Anh-Việt-Hoa
Giá 1 giờ 50.000 đ
Nhận dịch thuật Anh-Việt-Hoa và chuyên nghành gỗ nội thất. Dịch...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Đánh máy với ngôn ngữ anh- việt
Giá cố định 20.000 đ
Dịch thuật Anh - Việt, Việt - Anh các bài báo, tạp chí, nghiên...
Giá cố định 50.000 đ
Tải Thêm