Đánh Máy, Nhập Liệu Tốc Độ Nhanh Với Độ Chính Xác Cao
Giá 1 giờ 25.000 đ
Dịch Thuật Văn Bản Việt- Anh, Đánh Máy 100 Từ/Phút
Giá cố định 100.000 đ
Dịch Văn Bản Tiếng Nhật Sang Tiếng Việt
Giá 1 ngày 200.000 đ
Nhập Liệu, Chuyển Đổi Văn Bản, Tạo Thống Kê Excel Đảm Bảo Chất...
Giá 1 giờ 15.000 đ
Dịch Tiếng Trung Anh Sang Tiếng Việt Giá Rẻ
Giá từ 80.000 đ
Biên Dịch, Nhập Liệu, Đánh Máy 3 Ngôn Ngữ: Việt, Anh, Nhật
Giá cố định 120.000 đ
Nhập Liệu Văn Bản Giá Sinh Viên
Giá 1 ngày 50.000 đ
Dịch thuật Trung-Việt, nhập liệu giá yêu thương(35k/tờ)
Giá cố định 35.000 đ
Nhận Đánh Máy Word, Excel
Giá từ 200.000 đ
Soạn Thảo, Định Dạng, Chỉnh Sửa, Biên Tập, Tạo Trình Chiếu, Lập...
Giá 1 ngày 250.000 đ
Dịch Văn Bản Trung-Việt Giá Rẻ
Giá 1 giờ 50.000 đ
Dịch Thuật Văn Bản Với Giá Rẻ Đảm Bảo Chất Lượng
Giá 1 giờ 40.000 đ
Tải Thêm