Dịch thuật , phiên dịch
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận dịch thuật, biên soạn văn bản từ Anh sang Việt và ngược lại.
Giá từ 100.000 đ
Nhận dịch phim, truyện, show tiếng Trung, trả dl đúng hạn.
Giá cố định 100.000 đ
Xử lý số liệu, dữ liệu văn bản Word, Excel, PPT nhanh chóng.
Giá cố định 100.000 đ
Tất cả công việc liên quan nhập liệu hoặc dịch thuật
Giá 1 giờ 20.000 đ
Nhập liệu/ các công việc liên quan đến báo cáo
Giá cố định 150.000 đ
Viết kịch bản và dịch bài theo yêu cầu
Giá 1 Tháng 1.000.000 đ
Phiên dịch tiếng Trung (phim, video, show, truyện), viết lách
Giá cố định 50.000 đ
Nhận dịch thuật, viết blog/báo đa ngôn ngữ, Sáng tác tác phẩm...
Giá cố định 250.000 đ
Translate text English - Vietnamese, copy typing…
Giá cố định 200.000 đ
Dịch thuật sách tiếng Anh y khoa, tiếng anh thông thường, giá...
Giá 1 giờ 25.000 đ
Dịch thuật theo yêu cầu
Giá 1 giờ 25.000 đ
Tải Thêm