Viết bài cho Blog
Giá 1 giờ 30.000 đ
Nhập liệu - đánh máy giá rẻ
Giá 1 giờ 30.000 đ
Đánh máy Word, Excel giá sinh viên
Giá cố định 5.000 đ
Nhập liệu đánh máy dịch thuật giá rẻ
Giá 1 giờ 30.000 đ
Data Entry Service ( Dịch vụ Nhập xuất Dữ liệu Chuyên Nghiệp)
Giá 1 giờ 50.000 đ
Đánh máy, nhập liệu nhanh giá hạt dẻ
Giá 1 giờ 30.000 đ
Nhập Liệu, đánh máy và biên dịch tiếng Hàn
Giá 1 ngày 29.000 đ
Viết truyện/Viết bài giá rẻ
Giá cố định 199.000 đ
Viết bài review sản phẩm giá rẻ
Giá cố định 500.000 đ
Đánh máy nhanh, dịch tiếng anh mềm mại, kinh nghiệm viết truyện...
Giá 1 giờ 30.000 đ
Nhập liệu và đánh máy cực nhanh và chính xác
Giá 1 giờ 25.000 đ
Viết bài content chuẩn SEO hoặc đánh máy, nhập liệu
Giá cố định 150.000 đ
Tải Thêm