Giới Thiệu

Chăm Chỉ châm ngôn: Work hard, work smart

Kỹ Năng Chuyên Môn

Content Dịch Thuật

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Cao Đẳng Nghề Việt Mỹ
Cao Đẳng,
Marketing,
Gioi
2021
-
2025

Các dịch vụ của Hiesu

Nhận dịch thuật, viết blog/báo đa ngôn ngữ, Sáng tác tác phẩm...
Giá cố định 250.000 đ