Huấn Luyện Viên Cá Nhân
Giá từ 150.000 đ
Nhận Dịch Thuật Song Ngữ Việt-Nga Giá Rẻ
Giá cố định 25.000 đ
Dịch Thuật Giấy Tờ Văn Bản Bằng Tiếng Pháp
Giá 1 giờ 130.000 đ
Viết Bài Bằng Tiếng Pháp
Giá 1 giờ 130.000 đ
Dịch Thuật Nga Việt Giá Rẻ
Giá cố định 35.000 đ
Dịch Thuật Nhật Việt – Việt Nhật
Giá 1 giờ 100.000 đ
Dịch Anh Việt, Việt Anh, Chuyên Anh Kinh Tế
Giá cố định 30.000 đ
Dịch Vụ Xin Cấp Thẻ Apec( Miễn Visa 19 Nước Úc, Nhật, Hàn,...
Giá từ 8.000.000 đ
Em Nhận Edit Video/ Motion Graphic, Ảnh Động Kĩ Xảo
Giá cố định 500.000 đ
Dựng Video Travel (Du lịch) Giá tốt
Giá từ 1.000 đ
Quay Dựng Video Chất Lượng
Giá từ 2.500.000 đ
Nhận Edit Video Với Giá Rẻ Và Chất Lượng Theo Yêu Cầu
Giá cố định 500.000 đ
Tải Thêm