Sản xuất nội dung chất lượng
Giá 1 giờ 500.000 đ
Dịch thuật , phiên dịch
Giá 1 giờ 150.000 đ
Làm chức năng theo yêu cầu
Giá 1 giờ 120.000 đ
Bản Vẽ Thi Công Xây Dựng - Vẽ Thuê Bản Vẽ Kiến Trúc - Kết Cấu -...
Giá cố định 100.000 đ
Mình nhận Edit video từ cơ bản tới nâng cao giá ok
5.0 (2)
Giá từ 200.000 đ
Xây dựng gói Marketing cho Doanh Nghiệp
Giá từ 500.000 đ
VFX làm kỹ xảo phim, MV(rotoscoping, paint) chạy animation 2D
Giá 1 giờ 100.000 đ
Cắt giao diện web HTML/CSS từ Figma và PSD
Giá 1 ngày 300.000 đ
Mình nhận viết lời cho bài hát
Giá cố định 500.000 đ
Thiết kế Catalogue, Hồ sơ doanh nghiệp, Album, dàn trang
Giá cố định 80.000 đ
Design poster, standee, banner, social post đa dạng sản phẩm
Giá cố định 400.000 đ
Thiết kế UI/UX App Mobile (IOS/Android), Website, Web app
Giá 1 giờ 210.000 đ
Tải Thêm