Cung cấp các dịch vụ của Freelancer lập trình react native, xây dựng các App chạy trên các nền tảng như IOS hoặc Android

Lập Trình Mobile
Giá 1 giờ 200.000 đ
Lập Trình Theo Yêu Cầu Khách Hàng
Giá 1 giờ 40.000 đ
Xây Dựng Hệ Thống POS - React Native
Giá cố định 35.000.000 đ
Lập Trình Mobile App - Ứng Dụng Di Động
Giá cố định 8.000.000 đ
Thiết Kế Website/ App( IOS/Android) , Digital Marketing Agency
Giá từ 2.500.000 đ
Thiết Kế Website / App( IOS, Android)
Giá từ 5.000.000 đ
Nhập lập trình React Native
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình Web và Ứng dụng
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình app với các ngôn ngữ lập trình React Native,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình ứng dụng với ngôn ngữ lập trình React Native và...
Giá 1 giờ 230.000 đ
Nhận lập trình về các mảng .Net & SQL Server, React native,...
Giá 1 giờ 500.000 đ