Giới Thiệu

Chuyên nhận làm Web/App ( ReactJS ReactNative/NodeJS Magento WordPress)

Kỹ Năng Chuyên Môn

Giao tiếp tiếng anh BA Front-End Back-End Marketing SEO

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Bách Khoa HCM
ĐH,
CNTT,
Khá
2016
-
2020
ĐH Khoa Học Tự Nhiên HCM
Đại Học,
CNTT,
Khá
2016

Các dịch vụ của Hoangakit

Thiết Kế Website/ App( IOS/Android) , Digital Marketing Agency
Giá từ 2.500.000 đ
Thiết Kế Website / App( IOS, Android)
Giá từ 5.000.000 đ