Viết kịch bản phim và video hay và cuốn hút

Chuyên Thu Voice Off Quảng Cáo, Tvc. Giọng Bắc, Trung, Nam,...
0 (0)
Giá 1 giờ 1.000.000 đ
Dựng phim – Edit Video Chất Lượng
0 (0)
Giá từ 499.000 đ
Freelance – Quay Dựng / Lên Ý Tưởng Kịch Bản
0 (0)
Giá cố định 500.000 đ
Voice talent Bắc – Nam nhận đọc tin tức, TVC, hội thoại,...
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ