Lập trình, thiết kế phần mềm trò chơi theo yêu cầu của khách...
Giá cố định 9.000.000 đ
Nhận làm game Unity, Cocos mọi thể loại
Giá cố định 20.000.000 đ
Lập Trình Game HTML5, Native
Giá từ 20.000.000 đ
Phát Triển Ứng Dụng Theo Yêu Cầu Giá Ưu Đãi
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận Làm Game Cocos Mọi Thể Loại
Giá 1 giờ 250.000 đ
Làm Các Thể Loại Game 2d/3d
Giá 1 giờ 200.000 đ
Chuyên lập trình game, lập trình web trên nền tảng Shopify
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên lập trình web, game với ngôn ngữ lập trình chính là PHP
Giá 1 giờ 420.000 đ
Chuyên lập trình mobile, Android Developer Java , Kotlin, iOS...
Giá 1 giờ 200.000 đ