Giới Thiệu

Kinh nghiệm làm việc:
- Làm các thể loại game như : Idle, defense, match - 3, platform, strategy, action, puzzle.
- Tích hợp ranking, leaderboard (google game play service, game center, lobi sdk).
- Tích hợp quảng cáo (I-mobile, Adfurikun, Admob, Chartboost, Mediation, Iron, Unity Ads, FAN).
- Tích hợp mạng xã hội(facebook, twitter).
- Tích hợp phân tích game (Firebase, Facebook)
- Remote Config
- Notification (Firebase)
- Thanh toán
- Tối ưu hiệu suất, ram, đa màn hình
- Kiểm thử, publish Google Play, App Store
- Training new members.

Dự án tham gia : 

- Stone Park (idle - manage park) : https://bit.ly/3lBSg53 
- Friendly Drawing For Kids (draw animal) : https://bit.ly/32gIbRD
- Color Ring (Match 3): https://bit.ly/2N96XP3
- WhiteBeard (Platformer 2D): https://goo.gl/4qvW4a
- LaserBreak(puzzle): https://goo.gl/qPXZMz
- Candy Sweet (Match 3) : https://goo.gl/Y89vRx
- Racing Climb: https://goo.gl/JcZe1Z
- Restaurant : https://goo.gl/D8GKt8
- Super Tower Defense : https://goo.gl/N2zQEB
- 魔法使い(30) : https://goo.gl/KuCCYn
- 砦とドラゴン : https://goo.gl/S5kR1N
- School Runner (endless running): Android
- 間取りパズル マドリス(tetris) :https://goo.gl/ujjzg5
- Shaun Whack A Mole : https://goo.gl/9zV184
- App Basketball 1on1(social) : Android, iOS.
- Pikachu : https://goo.gl/RbKcg7
- App Cloud Music : https://goo.gl/zzFbSy
- App Vimusic : https://goo.gl/Ze7mFU

Kỹ Năng Chuyên Môn

unity3d

Các dịch vụ của Quangminh_iam

Làm Các Thể Loại Game 2d/3d
Giá 1 giờ 200.000 đ