Nhận thiết kế website, ứng dụng di động giá rẻ
0 (0)
Giá cố định 999.000 đ
Nhận lập trình Android
0 (0)
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình app với các ngôn ngữ lập trình React Native,...
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên lập trình mobile, Android Developer Java , Kotlin, iOS...
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình mobile với ngôn ngữ lập trình React Native
0 (0)
Giá 1 giờ 160.000 đ
Chuyên nhận lập trình mobile, có kinh nghiệm với Android java...
0 (0)
Giá cố định 100.000 đ
Chuyên nhận xây dựng các ứng dụng mobile bằng android SDK và...
0 (0)
Giá 1 giờ 270.000 đ
Nhận lập trình Mobile, lập trình Android
0 (0)
Giá 1 ngày 75.000 đ
Lập trình android và hỗ trợ viết phần mềm theo yêu cầu
0 (0)
Giá 1 giờ 160.000 đ
Nhận lập trình về các mảng .Net & SQL Server, React native,...
0 (0)
Giá 1 giờ 500.000 đ
Design & Code ứng dụng theo yêu cầu
0 (0)
Giá 1 giờ 250.000 đ