Nhận làm game Unity, Cocos mọi thể loại
Giá cố định 20.000.000 đ
Thiết kế app shop, bán hàng giá rẻ. Chuyển đổi thiết kế sang...
Giá cố định 1.000.000 đ
Phát Triển Ứng Dụng Theo Yêu Cầu Giá Ưu Đãi
Giá 1 giờ 200.000 đ
Lập Trình Theo Yêu Cầu Khách Hàng
Giá 1 giờ 40.000 đ
Lập Trình Android App Bằng React Native
Giá cố định 10.000.000 đ
Nhận Làm Game Cocos Mọi Thể Loại
Giá 1 giờ 250.000 đ
Thiết Kế Website/ App( IOS/Android) , Digital Marketing Agency
Giá từ 2.500.000 đ
Nhận lập trình Android
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình app với các ngôn ngữ lập trình React Native,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên lập trình mobile, Android Developer Java , Kotlin, iOS...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình mobile với ngôn ngữ lập trình React Native
Giá 1 giờ 160.000 đ
Tải Thêm