Nhận Làm Game Cocos Mọi Thể Loại
Giá 1 giờ 250.000 đ
Lập Trình Android App – Lập Trình Ứng Dụng Android
Giá từ 5.000.000 đ
Thiết Kế Website/ App( IOS/Android) , Digital Marketing Agency
Giá từ 2.500.000 đ
Nhận thiết kế website, ứng dụng di động giá rẻ
Giá cố định 999.000 đ
Nhận lập trình Android
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình app với các ngôn ngữ lập trình React Native,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên lập trình mobile, Android Developer Java , Kotlin, iOS...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình mobile với ngôn ngữ lập trình React Native
Giá 1 giờ 160.000 đ
Chuyên nhận lập trình mobile, có kinh nghiệm với Android java...
Giá cố định 100.000 đ
Chuyên nhận xây dựng các ứng dụng mobile bằng android SDK và...
Giá 1 giờ 270.000 đ
Lập trình android và hỗ trợ viết phần mềm theo yêu cầu
Giá 1 giờ 160.000 đ
Tải Thêm