Giới Thiệu

Chuyển đổi desgin sang App ( Android, IOS)
Thiết kế app bằng FigmaApp bán hàng , shop , clone app như Facebook, Instagram , Messenger...

Kỹ Năng Chuyên Môn

Figma Flutter Developer Mobile Application Android

Ngôn Ngữ

Học Vấn

FPT Polytechnic
Lập trìng mobile,
Giỏi
2019
-
2022

Các dịch vụ của Nhuanhhieu

Thiết kế app shop, bán hàng giá rẻ. Chuyển đổi thiết kế sang...
Giá cố định 1.000.000 đ