Edit, Layout, retouch hình ảnh Kiến trúc, Nội thất, Landscape.
Giá từ 250.000 đ
Thiết Kế Video Giá Rẻ
Giá cố định 10.000 đ
Thiết kế đơn giảng logo, tách nền
Giá cố định 20.000 đ
Thiết kế giá rẻ
Giá cố định 50.000 đ
Retouch ảnh Pre Wedding và Wedding Ceremony phong cách Âu Mỹ
Giá 1 ngày 200.000 đ
Chỉnh sửa theo nhu cầu cầu của khách hàng.
Giá 1 giờ 50.000 đ
Thiết kế Kiến trúc, Nội thất
Giá 1 ngày 500.000 đ
Sketchup/Vẽ tay/Concept không gian Freelance giờ linh hoạt
Giá cố định 200.035 đ
Thiết kế nhanh, giá hợp lý và đúng nhu cầu
Giá cố định 50.000 đ
Chụp hình và chỉnh sửa hình ảnh.
Giá 1 ngày 3.500.000 đ
Thiết kế các hạng mục: Banner, Poster, Flyer, Brochue, Bao bì
Giá từ 350.000 đ
Vẽ Minh Hoạ, Vẽ Truyện Tranh
Giá từ 300.000 đ
Tải Thêm