Giới Thiệu

Tôi là Phạm Văn Hải, chuyên lập trình mobile, đã có kinh nghiệm Android Developer Java (7 năm), Kotlin (1 Năm), iOS Developer Swift (1 năm).

Tôi đã
tốt nghiệp Đại học bách khoa Đà Nẵng (2016), đã hoàn thành nhiều dự án lập trình mobile, có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Nhật.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

Android Developer Java Kotlin iOS Developer Swift Reactjs C++ lập trình IT

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Đại học bách khoa Đà Nẵng

Các dịch vụ của Pham_Van_Hai

Chuyên lập trình mobile, Android Developer Java , Kotlin, iOS...
Giá 1 giờ 200.000 đ