I have graduated from Ho Chi Minh city - University of Science in Faculty of Software Engineering since 2019. After that, I joined ELCA as an Dynamics 365 Deverloper and paticipated in many big projects in Dynamics 365 domain. Beside that, I have some "Small Freelancer project".
For example:
- Build a store management website with ExpressJS for back-end and ReactJS for front-end.
- Develop some Android app in domain E-commerce and ERP using Kotlin/Flutter(Dart)
- Implement some native iOS app
I always want to learn new things and create useful things with them.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Sau khi bàn bạc xong yêu cầu, mình sẽ viết ra tài liệu đặc tả và kiểm tra lại lần nữa với bạn. Sau đó mình sẽ chia công việc thành nhiều giai đoạn. Sau mỗi giai đoạn, bạn sẽ có được 1 phần của sản phẩm có thể sử dụng được.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- 2 Năm làm với hệ thông ERP, dynamics 365
- 2 năm phát triển Android, iOS
- Luôn hoàn thành nhiệm vụ với thời gian ngắn nhất và chất lượng cao nhất
- Thấu hiểu cho khách hàng
- Cởi mở dễ giao tiếp
- vui tính nhưng nghiêm khắc trong công viêc·
I have graduated from Ho Chi Minh city - University of Science in Faculty of Software Engineering since 2019. After that, I joined ELCA as an Dynamics 365 Deverloper and paticipated in many big projects in Dynamics 365 domain. Beside that, I have some "Small Freelancer project".
For example:
- Build a store management website with ExpressJS for back-end and ReactJS for front-end.
- Develop some Android app in domain E-commerce and ERP using Kotlin/Flutter(Dart)
- Implement some native iOS app
I always want to learn new things and create useful things with them.
I have graduated from Ho Chi Minh city - University of Science in Faculty of Software Engineering since 2019. After that, I joined ELCA as an Dynamics 365 Deverloper and paticipated in many big projects in Dynamics 365 domain. Beside that, I have some "Small Freelancer project".
For example:
- Build a store management website with ExpressJS for back-end and ReactJS for front-end.
- Develop some Android app in domain E-commerce and ERP using Kotlin/Flutter(Dart)
- Implement some native iOS app
I always want to learn new things and create useful things with them.
I have graduated from Ho Chi Minh city - University of Science in Faculty of Software Engineering since 2019. After that, I joined ELCA as an Dynamics 365 Deverloper and paticipated in many big projects in Dynamics 365 domain. Beside that, I have some "Small Freelancer project".
For example:
- Build a store management website with ExpressJS for back-end and ReactJS for front-end.
- Develop some Android app in domain E-commerce and ERP using Kotlin/Flutter(Dart)
- Implement some native iOS app
I always want to learn new things and create useful things with them.
I have graduated from Ho Chi Minh city - University of Science in Faculty of Software Engineering since 2019. After that, I joined ELCA as an Dynamics 365 Deverloper and paticipated in many big projects in Dynamics 365 domain. Beside that, I have some "Small Freelancer project".
For example:
- Build a store management website with ExpressJS for back-end and ReactJS for front-end.
- Develop some Android app in domain E-commerce and ERP using Kotlin/Flutter(Dart)
- Implement some native iOS app
I always want to learn new things and create useful things with them.

Đặt Hàng Ngay