Lập trình, thiết kế phần mềm trò chơi theo yêu cầu của khách...
Giá cố định 9.000.000 đ
Mobile Application (iOS và Android)
Giá từ 10.000.000 đ
Phát Triển Ứng Dụng Theo Yêu Cầu Giá Ưu Đãi
Giá 1 giờ 200.000 đ
Triển Khai Dự Án Website Kinh Phí Phù Hợp (Không Giá Rẻ)
Giá 1 Tháng 20.000.000 đ
Thiết kế giao diện App Mobile (IOS/Android)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Tư vấn thiết kế xây dựng ứng dụng, website, app mobile theo yêu...
Giá 1 giờ 95.000 đ
Nhận lập trình Android
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình mobile với ngôn ngữ lập trình React Native
Giá 1 giờ 160.000 đ
Chuyên nhận xây dựng các ứng dụng mobile bằng android SDK và...
Giá 1 giờ 270.000 đ
Lập trình android và hỗ trợ viết phần mềm theo yêu cầu
Giá 1 giờ 160.000 đ
Design & Code ứng dụng theo yêu cầu
Giá 1 giờ 250.000 đ