Mobile Application (iOS và Android)

 • Chưa có đánh giá
 • 30 ngày
50.000.000 đ Nâng Cao
60 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
CHUYÊN NGHIỆP
- Ứng dụng Pro - Bao gồm quy trình đăng nhập / đăng kí / quên mật khẩu - Số lượng màn hình chính không giới hạn - Hỗ trợ server để lưu và đọc dữ liệu để giao tiếp với ứng dụng (nếu khách hàng không có backend sẵn) - Giao tiếp với backend từ khách hàng (nếu có sẵn) - Hỗ trợ thông báo push cho ứng dụng - Hỗ trợ cả 2 nền tảng iOS và Android - Hỗ trợ xem báo cáo tình hình cài đặt và sử dụng ứng dụng từ người dùng - Hỗ trợ đẩy ứng dụng lên App store / Google Play
So Sánh Các Gói

25.000.000 đ Tiêu Chuẩn
45 Ngày Giao Hàng
Sửa không giới hạn
HỮU NGHỊ
- Ứng dụng Hay - Bao gồm quy trình đăng nhập / đăng kí / quên mật khẩu - Số lượng màn hình chính < 16 - Hỗ trợ server để lưu và đọc dữ liệu để giao tiếp với ứng dụng (nếu khách hàng không có backend sẵn) - Giao tiếp với backend từ khách hàng (nếu có sẵn) - Hỗ trợ thông báo push cho ứng dụng - Hỗ trợ cả 2 nền tảng iOS và Android - Hỗ trợ xem báo cáo tình hình cài đặt và sử dụng ứng dụng từ người dùng - Hỗ trợ đẩy ứng dụng lên App store / Google Play
So Sánh Các Gói

10.000.000 đ Cơ Bản
15 Ngày Giao Hàng
5 Chỉnh Sửa
XIN CHÀO
- Ứng dụng Đơn giản - Hỗ trợ quy trình đăng nhập / đăng kí / quên mật khẩu - Số lượng màn hình chính < 6 - Hỗ trợ server để lưu và đọc dữ liệu để giao tiếp với ứng dụng - Hỗ trợ cả 2 nền tảng iOS và Android - Hỗ trợ đẩy ứng dụng lên App store / Google Play
So Sánh Các Gói

- First of all, I want to insist that I'm a person of work. I'm responsible, enthusiastic, challenges facing, open minded, fast learner and can-do attitude

- I have about 9-year experience in developing app on iOS platform with many big projects in OTT, social network, blockchain, crypto, DeFi, navigation and productivity aspect.

- I'm expert in developing iOS app in native language such as Swift or Objective C.

- I'm also strong at Flutter/Dart language which is used to build cross platform apps for both iOS and Android platform with one-time coding.
- I have excellent knowledge in core concepts such as Object Oriented Programming (OOP), design patterns, memory management, data structure, MVC architecture.
- I'm able to submit apps to Apple store, Google Play.
- I have good knowledge of asynchronous and concurrency.
- I'm capable of creating framework, SDK for third-party usage.
- I'm good at RESTful api communicating with server.

- I also have knowledge about blockchain, crypto and all processes on blockchain.

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
 • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
 • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
 • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Thiết kế và phát triển ứng dụng di động trọn gói theo quy trình:
1. Lấy ý kiến, ý tưởng và yêu cầu khách hàng
2. Phân tích, đánh giá yêu cầu
3. Lên dự báo về thời gian và chi phí
4. Thiết kế ứng dụng
5. Phát triển ứng dụng (iOS và Android)
6. Gửi ứng dụng cho khách hàng xem xét, nhận phản hồi và chỉnh sửa (nếu có)
7. Đẩy ứng dụng lên Apple Store và Google Play

Dịch vụ còn bao gồm cả backend và server đơn giản để ứng dụng hoàn hảo hơn.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- 9 năm kinh nghiệm trong lập trình ứng dụng di động trên ios và android
- Đẩy thành công nhiều ứng dụng lên App Store và Google Play
- Nhiều kinh nghiệm trong thiết kế và lập trình ứng dụng để ứng dụng ít xảy ra lỗi và dễ bảo trì nhất
- Sửa lỗi và bảo trì ứng dụng mãi mãi

XIN CHÀO
10.000.000 đ

- Ứng dụng Đơn giản
- Hỗ trợ quy trình đăng nhập / đăng kí / quên mật khẩu
- Số lượng màn hình chính < 6
- Hỗ trợ server để lưu và đọc dữ liệu để giao tiếp với ứng dụng
- Hỗ trợ cả 2 nền tảng iOS và Android
- Hỗ trợ đẩy ứng dụng lên App store / Google Play

Gói dịch vụ bao gồm:
 • Chỉnh Sửa: 5
 • Thời gian giao hàng: 15 ngày
HỮU NGHỊ
25.000.000 đ

- Ứng dụng Hay
- Bao gồm quy trình đăng nhập / đăng kí / quên mật khẩu
- Số lượng màn hình chính < 16
- Hỗ trợ server để lưu và đọc dữ liệu để giao tiếp với ứng dụng (nếu khách hàng không có backend sẵn)
- Giao tiếp với backend từ khách hàng (nếu có sẵn)
- Hỗ trợ thông báo push cho ứng dụng
- Hỗ trợ cả 2 nền tảng iOS và Android
- Hỗ trợ xem báo cáo tình hình cài đặt và sử dụng ứng dụng từ người dùng
- Hỗ trợ đẩy ứng dụng lên App store / Google Play

Gói dịch vụ bao gồm:
 • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
 • Thời gian giao hàng: 45 ngày
CHUYÊN NGHIỆP
50.000.000 đ

- Ứng dụng Pro
- Bao gồm quy trình đăng nhập / đăng kí / quên mật khẩu
- Số lượng màn hình chính không giới hạn
- Hỗ trợ server để lưu và đọc dữ liệu để giao tiếp với ứng dụng (nếu khách hàng không có backend sẵn)
- Giao tiếp với backend từ khách hàng (nếu có sẵn)
- Hỗ trợ thông báo push cho ứng dụng
- Hỗ trợ cả 2 nền tảng iOS và Android
- Hỗ trợ xem báo cáo tình hình cài đặt và sử dụng ứng dụng từ người dùng
- Hỗ trợ đẩy ứng dụng lên App store / Google Play

Gói dịch vụ bao gồm:
 • Chỉnh Sửa: Vô Hạn
 • Thời gian giao hàng: 60 ngày
CƠ BẢNTIÊU CHUẨNNÂNG CAO
TênXIN CHÀOHỮU NGHỊCHUYÊN NGHIỆP
Mô tả

- Ứng dụng Đơn giản
- Hỗ trợ quy trình đăng nhập / đăng kí / quên mật khẩu
- Số lượng màn hình chính < 6
- Hỗ trợ server để lưu và đọc dữ liệu để giao tiếp với ứng dụng
- Hỗ trợ cả 2 nền tảng iOS và Android
- Hỗ trợ đẩy ứng dụng lên App store / Google Play

- Ứng dụng Hay
- Bao gồm quy trình đăng nhập / đăng kí / quên mật khẩu
- Số lượng màn hình chính < 16
- Hỗ trợ server để lưu và đọc dữ liệu để giao tiếp với ứng dụng (nếu khách hàng không có backend sẵn)
- Giao tiếp với backend từ khách hàng (nếu có sẵn)
- Hỗ trợ thông báo push cho ứng dụng
- Hỗ trợ cả 2 nền tảng iOS và Android
- Hỗ trợ xem báo cáo tình hình cài đặt và sử dụng ứng dụng từ người dùng
- Hỗ trợ đẩy ứng dụng lên App store / Google Play

- Ứng dụng Pro
- Bao gồm quy trình đăng nhập / đăng kí / quên mật khẩu
- Số lượng màn hình chính không giới hạn
- Hỗ trợ server để lưu và đọc dữ liệu để giao tiếp với ứng dụng (nếu khách hàng không có backend sẵn)
- Giao tiếp với backend từ khách hàng (nếu có sẵn)
- Hỗ trợ thông báo push cho ứng dụng
- Hỗ trợ cả 2 nền tảng iOS và Android
- Hỗ trợ xem báo cáo tình hình cài đặt và sử dụng ứng dụng từ người dùng
- Hỗ trợ đẩy ứng dụng lên App store / Google Play

Thời gian giao hàng15 ngày45 ngày60 ngày
Chỉnh Sửa 5 Vô Hạn Vô Hạn
Giá10.000.000 đ25.000.000 đ50.000.000 đ
Đơn Hàng

Đặt Hàng Ngay