Mobile Application (iOS và Android)

  • Chưa có đánh giá
  • 30 ngày

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Thiết kế và phát triển ứng dụng di động trọn gói theo quy trình:
1. Lấy ý kiến, ý tưởng và yêu cầu khách hàng
2. Phân tích, đánh giá yêu cầu
3. Lên dự báo về thời gian và chi phí
4. Thiết kế ứng dụng
5. Phát triển ứng dụng (iOS và Android)
6. Gửi ứng dụng cho khách hàng xem xét, nhận phản hồi và chỉnh sửa (nếu có)
7. Đẩy ứng dụng lên Apple Store và Google Play

Dịch vụ còn bao gồm cả backend và server đơn giản để ứng dụng hoàn hảo hơn.

Đặt Hàng Ngay