Lập trình, thiết kế phần mềm trò chơi theo yêu cầu của khách...
Giá cố định 9.000.000 đ
Mobile Application (iOS và Android)
Giá từ 10.000.000 đ
Phát Triển Ứng Dụng Theo Yêu Cầu Giá Ưu Đãi
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết kế giao diện App Mobile (IOS/Android)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Nhận Freelancer Lập Trình IOS App Chất Lượng, Nhanh Chóng,...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết Kế, Xây Dựng API, IOS Application
Giá 1 giờ 60.000 đ
Tư vấn thiết kế xây dựng ứng dụng, website, app mobile theo yêu...
Giá 1 giờ 95.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
Giá 1 giờ 200.000 đ