Design & Code ứng dụng theo yêu cầu

  • Chưa có đánh giá
  • 30 ngày

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

- Đã có hơn 3 năm kinh nghiệm về lập trinhg ứng dụng android (kotlin & java).
- Có thể thiết kế ứng dụng theo yêu cầu.
- Có trách nhiệm với công việc.
- Hoàn thành đúng thời gian.
- Giải quyết tốt những vấn đề phát sinh và của khách hàng.
- Bảo hành ứng dụng từ 6-12 tháng kể từ ngày bàn giao ứng dụng
- Có hợp tác phát triển lâu dài.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

My Skill:
- Strong knowledge in Java & Kotlin, Android Components.
- Experience with MPV, MVVM. android jetpack.
- Experience in using 3rd party libraries like Dagger, Retrofit, Rx, Google/Facebook, Koin, Corourtine, JSON parser.
- Experience working with OOP, Server-side using RESTful, Images, Location, Google Maps, Vision, Design Pattern.
- Knowledge with Flutter at basic.
- Experience to process building an application from the beginning to the final
launch on the Store.
- Experience working with Git, Version Control, Source Tree, SVN.
- Having UI/UX and material design basic knowledge.
- Strong development experience with all layers of an Android application: network, database, model, business logics and views.
 

p/s : detail -> https://www.linkedin.com/in/anh-pham-218984104/

Đặt Hàng Ngay