Lập trình Java, webapp
Giá 1 giờ 100.000 đ
Thiết Kế Gia Công Phần Mềm
Giá 1 ngày 500.000 đ
Chuyên Lập Trình Java, Angular Uy Tín, Giá Tốt.
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết Kế, Xây Dựng API, IOS Application
Giá 1 giờ 60.000 đ
Tư vấn thiết kế xây dựng ứng dụng, website, app mobile theo yêu...
Giá 1 giờ 95.000 đ
Nhận lập trình Java, Spring Boot, RestfulAPI, MySQL,...
Giá 1 giờ 330.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình Java và PhP
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhập lập trình PHP ( Framework Laravel, Wordpress ) và...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
Giá 1 giờ 220.000 đ
Nhận lập trình đa luồng,thiết kế web đa giao diện với ngôn ngữ...
Giá 1 giờ 120.000 đ
Nhận lập trình App, Backend bằng ngôn ngữ Java và Swift, đặt...
Giá 1 giờ 120.000 đ
Tải Thêm