Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS, Javascript, Database

 • Chưa có đánh giá
 • 60 ngày
Tôi là Lý Thanh Nam, chuyên lập trình C#, Java, Node JS, Javascript, Database, React JS,.v.v..

Tôi đã tốt nghiệp c
ử nhân công nghệ thông tin trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên (2016), đã hoàn thành được nhiều dự án lập trình

Rất mong được hợp tác với quý đối tác!

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
 • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
 • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
 • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi là Nguyễn Văn Tân, chuyên lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS, Javascript, Database. 

Cụ thể, tôi đã có kinh nghiệm:

 • C# (.net, asp.net, net core, linq, entity framework, EF Core) -> 5 năm
 • Java (Sprint, Hibernate) -> 2 năm
 • Node JS (Express JS, Loopback) -> 3 năm
 • Angular 2 -> 3 năm
 • React JS (Redux) -> 2 năm
 • Javascript (ES6, Typescript) -> 4 năm
 • Database (MSSQL, MySQL, Postgres, MongoDB, RavenDB) -> 4 năm
 • AWS (EC2, S3, CloudFront, CloudWatch, SQS, SNS) -> 1 năm

Tôi đã tốt nghiệp Cử nhân công nghệ thông tin trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên (2016) và đã hoàn thành nhiều dự án lập trình như Dolphin Project, PIVOT Project, VIDA Project, Kaplan Project.

Có thể trao đổi công việc và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng khách hàng!!

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Tôi đã có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình

Các dự án tôi đã thực hiện:

**** Dolphin Project: *****

Công nghệ: .NET, Entity Framework, LINQ, Javscript, JQuery, MSSQL
Chức năng: Hệ thống quản lý các kế thoạch sản xuất và lên báo cáo cho công ty Unilever

**** PIVOT Project *******

Công nghệ: .Net core 2.2, EF Core, PostgresSQL, Node JS, Azure, React JS
Chức năng: Thống kê, báo cáo các thông số hoạt động của các thiết bị IoT trong nhà máy của Petronas

**** VIDA Project ********

Công nghệ: Net core 2.2, EF Core, MSSQL, Angular 2, Azure
Chức năng: Lên các thông số về thiết bị, máy móc, nguyên liệu để xây dựng chuỗi giàn khoan nhằm khai thác dầu hiệu quả cho Haliburton

**** Kaplan Project*******

Công nghệ: Net core 3, EF Core, MySQL, React JS, Redux, AWS, Node JS, Java, Php
Chưc năng: Kết nối các hệ thống học tập của Kaplan cho người học các khóa học mà họ đã đăng ký, cho phép các doanh nghiep, cty tham gia làm thanh viên để tạo khóa học cho riêng họ và lên báo cáo thống kê

Đặt Hàng Ngay