Phát Triển Ứng Dụng Theo Yêu Cầu Giá Ưu Đãi
Giá 1 giờ 200.000 đ
Thiết Kế Ứng Dụng Trên Nền Tảng .NET - C# ( ASP MVC ,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Thiết Kế Website Theo Yêu Cầu
Giá từ 3.900.000 đ
Cắt PSD, Lập Trình Web, Lập Trình Frontend, Backend
Giá 1 giờ 80.000 đ
Nhận Làm Web Chuẩn Seo
Giá 1 giờ 100.000 đ
Tư vấn thiết kế xây dựng ứng dụng, website, app mobile theo yêu...
Giá 1 giờ 95.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình C Sharp (C#) và Open-Source: NodeJS, ReactJS
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên lập trình back-end và front-end với các ngôn ngữ lập...
Giá 1 giờ 250.000 đ
Nhận lập trình Backend, Frontend và Ops
Giá 1 giờ 220.000 đ
Chuyên lập trình mobile, Android Developer Java , Kotlin, iOS...
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình web, phần mềm C#, PHP, RPA
Giá 1 giờ 150.000 đ
Tải Thêm