Giới Thiệu

Tôi là Phan Công Nguyên, hiện đang là lập trình viên đã có hơn 2 năm kinh nghiệm trong các mảng lập trình web, phần mềm bằng các ngôn ngữ  PHP: , C# (winform application,.Net), RPA...

Kỹ Năng Chuyên Môn

PHP C# RPA

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

chứng chỉ IT
Nơi Cấp: Đại học công nghệ thông tin

Các dịch vụ của Phan_Cong_Quyen

Nhận lập trình web, phần mềm C#, PHP, RPA
Giá 1 giờ 150.000 đ