Giới Thiệu

Bản thân đã từng xây dựng các Hệ thống thông tin trên nền tảng .NET và ứng dụng di động. Có khả năng phân tích dữ liệu.

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập Trình C# Lập Trình Website Phát triển Hệ Thống Thông Tin Lập Trình Mobile

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

NIIT
T1
2016
T1
2018
Nơi Cấp: NIIT Cần Thơ
Kỹ Sư Hệ Thống Thông Tin
Nơi Cấp: Đại Học Cần Thơ

Học Vấn

Đại Học Cần Thơ

Dịch vụ của Thanhtaifs

Thiết Kế Ứng Dụng Trên Nền Tảng .NET - C# ( ASP MVC ,...
Giá 1 giờ 150.000 đ