Thiết Kế Website / App( IOS, Android)
Giá từ 5.000.000 đ
Nhận lập trình ReactJS
Giá 1 giờ 300.000 đ
Thiết kế website uy tín chuẩn seo
Giá 1 giờ 120.000 đ
Development website
Giá 1 giờ 100.000 đ
Nhận lập trình chuyên về mảng Front end
Giá 1 giờ 100.000 đ
Chuyên lập trình web với ngôn ngữ lập trình NodeJS và ReactJS
Giá 1 giờ 250.000 đ
Nhận lập trình Backend Node JS và Golang, FullStack, Devops
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình Frontend và React JS
Giá 1 giờ 300.000 đ
Nhận lập trình C#, Java, Node JS, Angular, React JS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình VueJS, React JS và NodeJS
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình IOS và Android (Team 5 thành viên)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Nhận lập trình C Sharp (C#) và Open-Source: NodeJS, ReactJS
Giá 1 giờ 150.000 đ
Tải Thêm