Giới Thiệu

Nhận thiết kế website, lập trình mobile Android, React native, viết API, SQL Server, full stack developer.

Kỹ Năng Chuyên Môn

HTML CSS C# SQL Server Windows Form Javascript ReactJS AngularJS Angular 6-11 .Net .Net Core Less Sass Android Studio (Java mobile) JQuery Bootstrap Material Cắt ráp HTML/CSS

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Công Nghiệp Thực Phẩm TPHCM
Đại học,
Công nghệ thông tin, chuyên ngành phần mềm,
giỏi
2013
-
2017

Các dịch vụ của Tuan_Tran_Anh

Lập Trình Theo Yêu Cầu Khách Hàng
Giá 1 giờ 40.000 đ