Thiết Kế, Lập Trình Website, Landing Page Giá Rẻ
Giá từ 1.000.000 đ
Phát Triển Ứng Dụng Theo Yêu Cầu Giá Ưu Đãi
Giá 1 giờ 200.000 đ
Lập Trình Theo Yêu Cầu Khách Hàng
Giá 1 giờ 40.000 đ
Thiết Kế Ứng Dụng Trên Nền Tảng .NET - C# ( ASP MVC ,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên Web Application
Giá 1 giờ 180.000 đ
Cắt PSD, Lập Trình Web, Lập Trình Frontend, Backend
Giá 1 giờ 80.000 đ
Nhận Làm Freelancer Lập Trình
Giá cố định 5.000.000 đ
Nhận Làm Web Chuẩn Seo
Giá 1 giờ 100.000 đ
Chuyên Lập Trình ASP.NET, HTML/CSS, SQL Server 2015
Giá 1 giờ 120.000 đ
Thiết kế ứng dụng .NET
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhận lập trình dùng ngôn ngữ .NET
Giá 1 giờ 200.000 đ