Nhận lập trình dùng ngôn ngữ .NET

  • Chưa có đánh giá
  • 60 ngày
Tôi là Đoàn Thạch Hãn, chuyên lập trình dùng ngôn ngữ .NET

Tôi đã tốt nghiệp Đại học Công Nghệ Thông Tin - HCM (2018), và hoàn thành nhiều dự án lập trình , có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi là Đoàn Thạch Hãn, chuyên lập trình dùng ngôn ngữ .NET. 

Cụ thể, tôi đã có kinh nghiệm:
- .NET: 3.5 năm
- SQL: 3.5 năm
- Sitecore: 1 năm
- Sitefinity: 1 năm
- Umbraco: 1 năm
- Kafka: 1 năm
- Html, CSS, Javascript, JQuery: 2 năm
 
Tôi đã tốt nghiệp Đại học Công Nghệ Thông Tin - HCM (2018) và đã hoàn thành nhiều dự án lập trình. Có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Tôi đã có 4 năm kinh nghiệm trong mảng lập trình.

CÁC DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN:

- https://nationalbonds.ae: Sitefinity
- https://www.fwdfujilife.co.jp/jp: Sitecore
- http://cetaphil.care: Umbraco
- https://apply.kcl.ac.uk: .NET, SQL

Đặt Hàng Ngay