Thiết Kế Ứng Dụng Trên Nền Tảng .NET - C# ( ASP MVC ,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Thiết Kế Website Theo Yêu Cầu
Giá từ 3.900.000 đ
Cắt PSD, Lập Trình Web, Lập Trình Frontend, Backend
Giá 1 giờ 80.000 đ
Nhận Làm Web Chuẩn Seo
Giá 1 giờ 100.000 đ
Tư vấn thiết kế xây dựng ứng dụng, website, app mobile theo yêu...
Giá 1 giờ 95.000 đ
Nhận lập trình dùng ngôn ngữ .NET
Giá 1 giờ 200.000 đ
Chuyên lập trình web với các ngôn ngữ lập trình chính là .NET
Giá 1 giờ 50.000 đ
Chuyên lập trình back-end và front-end với các ngôn ngữ lập...
Giá 1 giờ 250.000 đ
Nhận lập trình về các mảng .Net & SQL Server, React native,...
Giá 1 giờ 500.000 đ
Lập trình Web, Application
Giá 1 giờ 120.000 đ