Giới Thiệu

Có 6 năm kinh nghiệm trong lập trình Web, application với .Net, Java, Angular,..., làm việc với các CSDL như Oracle, SQL Server, Mongo, MySql,...

Kỹ Năng Chuyên Môn

dotNet Java javascript angular php oracle sql server mysql

Các dịch vụ của Hoangktpm1

Lập trình Web, Application
Giá 1 giờ 120.000 đ