Giới Thiệu

Tôi là Vinh Lê, đã có 7 năm kinh nghiệm trong phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET

My skills Back-end:

1. Strongs ASP.NET MVC Razor ( Net framework and Net core).

2. Strongs microsoft technical.

3. Strongs Restfull API ( JSON, XML, POST, GET, PUT, GET ).

4. Strongs Entity Framework code first.

5. Strong Linq , T-SQL ( SQL Server, MySQL ).

6. String Node JS

My skills Font-end:

1. Strongs HTML, Css, Jquery, Bootstrap, Ajax.

2. Basic Angularjs.

Tôi đã hoàn thành nhiều dự án lập trình ứng dụng, có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

.NET Javascript NodeJS Website Backend Frontend

Ngôn Ngữ

Học Vấn

ĐH Bách khoa Đà Nẵng
Đại học,
Công nghệ phần mềm,
Khá
2007
-
2012

Các dịch vụ của Lenovi

Thiết kế ứng dụng .NET
Giá 1 giờ 150.000 đ