Giới Thiệu

Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin đại học Giao Thông Vận Tải

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập trình ruby on rails Laravel Magento 2 Bootstrap, JavaScript, html, css Flutter

Các dịch vụ của Hao_Nguyen

Thiết Kế, Lập Trình Website, Landing Page Giá Rẻ
Giá từ 1.000.000 đ