Dành cho các ngành nghề liên quan đến phần cứng, Hardware IT

Lập Trình, Thiết Kế Mạch Điện Tử Theo Yêu Cầu
Giá 1 giờ 100.000 đ
Coder Nhàn Rỗi Media Và Auto Tools
Giá 1 giờ 100.000 đ