Lập Trình, Thiết Kế Mạch Điện Tử Theo Yêu Cầu

  • Chưa có đánh giá
  • 8 ngày
Có kinh nghiệm 5 năm lập trình nhúng và thiết kế phần cứng

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Có kinh nghiệm nhiều năm trong lập trình, thiết kế phần cứng. Đã từng làm việc trên các loại phần cứng như Arduino, ESP32, ESP8266, arm, . . . Có nhiều sản phẩm bán ra thị trường.
Cam kết hoàn thành đúng hạn, đúng yêu câu.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Có kinh nghiệm nhiều năm trong lập trình, thiết kế phần cứng. Đã từng làm việc trên các loại phần cứng như Arduino, ESP32, ESP8266, arm, . . . Có nhiều sản phẩm bán ra thị trường.
Cam kết hoàn thành đúng hạn, đúng yêu câu.

Đặt Hàng Ngay