Giới Thiệu

Có kinh nghiệm 5 năm lập trình nhúng và thiết kế phần cứng

Kỹ Năng Chuyên Môn

Thiết kế pcb lập trình Arduino, Arm, rasberry py

Các dịch vụ của Tieu_0rion

Lập Trình, Thiết Kế Mạch Điện Tử Theo Yêu Cầu
Giá 1 giờ 100.000 đ