Thiết kế – Bảo trì – Nâng cấp Hệ thống , Phần mềm
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Lập trình ứng dụng Windows
0 (0)
Giá từ 500.000 đ
Chuyên lập trình web với ngôn ngữ lập trình NodeJS và ReactJS
0 (0)
Giá 1 giờ 250.000 đ
Chuyên lập trình game, lập trình web trên nền tảng Shopify
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên lập trình web, game với ngôn ngữ lập trình chính là PHP
0 (0)
Giá 1 giờ 420.000 đ
Chuyên fullstack developer và DevOps (5 năm kinh nghiệm)
0 (0)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Chuyên lập trình Front-end, thành thạo React, VueJS,HTML, CSS,...
0 (0)
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình app với các ngôn ngữ lập trình React Native,...
0 (0)
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhập lập trình C/C++ và lập trình Embedded
0 (0)
Giá 1 giờ 70.000 đ
Chuyên lập trình web với các ngôn ngữ lập trình chính là .NET
0 (0)
Giá 1 giờ 50.000 đ
Nhận lập trình đa luồng,thiết kế web đa giao diện với ngôn ngữ...
0 (0)
Giá 1 giờ 120.000 đ
Chuyên lập trình mobile, Android Developer Java , Kotlin, iOS...
0 (0)
Giá 1 giờ 200.000 đ
Tải Thêm