Thiết kế google sheet + lập trình app script, bot telegram...
Giá cố định 200.000 đ
Lập trình Google Sheets với Apps Script
Giá cố định 5.000.000 đ
Coder Nhàn Rỗi Media Và Auto Tools
Giá 1 giờ 100.000 đ
Tạo Auto Tự Động Thực Hiện Những Quy Trình Lặp Đi Lặp Lại Trên...
Giá từ 500.000 đ
Lập Trình Reactjs, Cắt PSD Sang HTML/CSS/JS, Backend Ruby On...
Giá 1 giờ 80.000 đ
Cắt file PSD sang HTML/CSS
Giá 1 giờ 20.000 đ
Chuyên lập trình game, lập trình web trên nền tảng Shopify
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên lập trình web, game với ngôn ngữ lập trình chính là PHP
Giá 1 giờ 420.000 đ
Chuyên fullstack developer và DevOps (5 năm kinh nghiệm)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Chuyên lập trình Front-end, thành thạo React, VueJS,HTML, CSS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình app với các ngôn ngữ lập trình React Native,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên lập trình web với các ngôn ngữ lập trình chính là .NET
Giá 1 giờ 50.000 đ
Tải Thêm