Lập trình Google Sheets với Google App Script
Giá từ 1.000.000 đ
Cắt file PSD sang HTML/CSS
Giá 1 giờ 20.000 đ
Lập trình ứng dụng Windows
Giá từ 500.000 đ
Chuyên lập trình web với ngôn ngữ lập trình NodeJS và ReactJS
Giá 1 giờ 250.000 đ
Chuyên lập trình game, lập trình web trên nền tảng Shopify
Giá 1 giờ 150.000 đ
Chuyên lập trình web, game với ngôn ngữ lập trình chính là PHP
Giá 1 giờ 420.000 đ
Chuyên fullstack developer và DevOps (5 năm kinh nghiệm)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Chuyên lập trình Front-end, thành thạo React, VueJS,HTML, CSS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ
Nhận lập trình app với các ngôn ngữ lập trình React Native,...
Giá 1 giờ 150.000 đ
Nhập lập trình C/C++ và lập trình Embedded
Giá 1 giờ 70.000 đ
Chuyên lập trình web với các ngôn ngữ lập trình chính là .NET
Giá 1 giờ 50.000 đ
Nhận lập trình đa luồng,thiết kế web đa giao diện với ngôn ngữ...
Giá 1 giờ 120.000 đ
Tải Thêm