Giới Thiệu

Tôi là Trần Minh Nhựt, chuyên lập trình web, game với ngôn ngữ lập trình chính là PHP, database: Mysql, SQLServer, Postgres
Javascript, html, css...

Tôi đã tốt nghiệp 
Đại học Sài Gòn (2017) và có chứng chỉ lập trình viên Quốc tế Aptech.

Tôi đã hoàn thành nhiều dự án lập trình web, game, có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

lập trình web PHP lâp trình game Mysql, SQLServer, Postgres Javascript, html, css

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Lập trình viên Quốc tế Aptech

Học Vấn

Đại học Sài Gòn (2017)

Các dịch vụ của Tran_Minh_Nhut

Chuyên lập trình web, game với ngôn ngữ lập trình chính là PHP
Giá 1 giờ 420.000 đ