Chuyên fullstack developer và DevOps (5 năm kinh nghiệm)

  • Chưa có đánh giá
  • 60 ngày

Tôi là Lê Huân, chuyên fullstack developer (hơn 3 năm kinh nghiệm) và DevOps (hơn 2 năm kinh nghiệm)

Tôi tốt nghiệp Kỹ sư trường Đại học công nghiệp Hà Nội 
(2016), chuyên ngành Khoa học máy tính đã hoàn thành nhiều dự án lập trình và phát triển web.

Có thể trao đổi công việc bằng tiếng Anh.


Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi là Lê Huân, chuyên fullstack developer (hơn 3 năm kinh nghiệm) và DevOps (hơn 2 năm kinh nghiệm)

Tôi tốt nghiệp Kỹ sư trường Đại học công nghiệp Hà Nội (2016), chuyên ngành Khoa học máy tính, đã hoàn thành và lead nhiều dự án lập trình, phát triển web.

Có thể trao đổi công việc bằng tiếng Anh.


Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

  • Having 5+ years exp in coding, creating and developing website, specializing in fullstack developer và DevOps.
  • Project done:

Position: BE leader
Organization: Evolable Asia Solution
Job description: A management system for shops and warehouses
What I did:
- Meeting with BrSE and customer
- Kanban leader
- Coding
- Review code
- Merge and deploy new features

Đặt Hàng Ngay