Lập Trình Web Và Thiết Kế Hệ Thống
Giá 1 giờ 220.000 đ
Chuyên nhận lập trình các mảng PHP, JAVA Spring, Devops,...
Giá 1 giờ 100.000 đ
Chuyên fullstack developer và DevOps (5 năm kinh nghiệm)
Giá 1 giờ 230.000 đ
Nhận lập trình Backend với các ngôn ngữ chính như PHP, Python,...
Giá 1 giờ 350.000 đ
Devops, ci/cd, aws
Giá 1 giờ 200.000 đ