Devops, ci/cd, aws

  • Chưa có đánh giá
  • 1 ngày
Experienced DevOps Engineer with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Skilled in DevOps, Linux, Amazon Web Services (AWS), GCP, CI/CD, Monitor, Web server. Strong engineering professional with a Bachelor's degree focused in Telecommunication and Networking from University of Information Technology. 

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Experienced DevOps Engineer with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Skilled in DevOps, Linux, Amazon Web Services (AWS), GCP, CI/CD, Monitor, Web server. Strong engineering professional with a Bachelor's degree focused in Telecommunication and Networking from University of Information Technology. 

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Experienced DevOps Engineer with a demonstrated history of working in the information technology and services industry. Skilled in DevOps, Linux, Amazon Web Services (AWS), GCP, CI/CD, Monitor, Web server. Strong engineering professional with a Bachelor's degree focused in Telecommunication and Networking from University of Information Technology. 

Đặt Hàng Ngay