Chuyên nhận lập trình các mảng PHP, JAVA Spring, Devops, WordPress Plugin

  • Chưa có đánh giá
  • 60 ngày
Tôi là Nguyễn Đăng Khoa, đã có hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình: 2 năm php , 6 tháng JAVA Spring , Devops 6 tháng, 6 tháng WordPress Plugin

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Tôi là Nguyễn Đăng Khoa, có bằng tốt nghiệp đại học TCU từ năm 2018.

- RMS system( Dự án về marketing tập trung dữ liệu các trang bán hàng để phát triển hệ thống chăm sóc như dạng CRM)
+Develop plugin WordPress to connect the RMS system.
+Develop RMS system, plugin RMS to connect Getfly, infusionsoft, Getresponse.
+Technology Stack: Java Spring REST, Java Spring Security, JWT, Spring Transaction, Hibernate, MySQL, Notification Onesignal, Sendgrid, Infusionsoft, Getfly, Getresponse, HTML, CSS, Javascript, WordPress plugin PHP.

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

- Hơn 2 năm kinh nghiệm

Đặt Hàng Ngay