Giới Thiệu

Tôi là Nguyễn Đăng Khoa, đã có hơn 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình: 2 năm php , 6 tháng JAVA Spring , Devops 6 tháng, 6 tháng WordPress Plugin

Kỹ Năng Chuyên Môn

PHP Java Spring Devops wordPress Plugin

Ngôn Ngữ

Chứng Chỉ

Bằng cử nhân đại học TCU

Các dịch vụ của Nguyen_Dang_Khoa

Chuyên nhận lập trình các mảng PHP, JAVA Spring, Devops,...
Giá 1 giờ 100.000 đ