Lập Trình Web Và Thiết Kế Hệ Thống

  • Chưa có đánh giá
  • 30 ngày

I am passion, like learning new technologies. I've done so many companies, so the ability to adapt new environment is pretty good. Behaviour sociable and have the ability to teamwork. Always take responsibility for the work. Free time, I often play sports, game, or watch movies. The immediate goal is to master the many technologies as possible.

Hardworking, high energy, team spirit!!!

100% An Toàn

Thanh Toán qua Beelancer.vn đảm bảo an toàn 100%
  • Bạn chỉ thanh toán giá niêm yết mà không có bất kỳ chi phí ẩn.
  • Chúng tôi sẽ giữ tiền lại cho tới khi sản phẩm hoàn tất như cam kết của người bán.
  • Dịch vụ sẽ được hoàn tất cho bạn hoặc tiền sẽ được hoàn trả lại bạn.

Mô Tả Dịch Vụ

Lập trình web, phân tích thiết kế hệ thống server, tuning, scale.
Tích hợp các cổng thanh toán online.
Thiết kế các ứng dụng realtime.
Xây dựng các ứng dụng mobile trên nền Android, iOS.
Chi phí xây dựng bao gồm domain và server

Kinh Nghiệm Làm Việc(*)

Đang là Senior PHP Developer tại .NFQ Asia.

Đặt Hàng Ngay