Giới Thiệu

Tôi là Phạm Văn Đức, chuyên lập trình game, lập trình web trên nền tảng Shopify.

Tôi tốt nghiệp K
ỹ sư Công nghệ thông tin Đại hoc Công nghiệp Hà Nội (2019) và đã hoàn thành nhiều dự án lập trình web, game, app. 

Có thể trao đổi công việc và giao tiếp bằng cả tiếng Anh và tiếng Nhật.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

lập trình game lập trình web Shopify laravel vuejS unity

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Kỹ sư Công nghệ thông tin Đại hoc Công nghiệp Hà Nội

Các dịch vụ của Pham_Van_Duc

Chuyên lập trình game, lập trình web trên nền tảng Shopify
Giá 1 giờ 150.000 đ