Giới Thiệu

Tôi là Phan Đức Anh, chuyên lập trình Front-end, thành thạo HTML, CSS, JS, VPS, deploy web. Hiện tại tôi đang tập trung vào các dự án React, VueJS về thương mại điện tử, Tracking Delivery. 

Tôi đã tốt nghiệp Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (2018), đã hoàn thành nhiều dự án lập trình lập trình phát triển web, frontend, có thể trao đổi công việc bằng tiếng Anh.

Rất mong được hợp tác cùng mọi người!!

Kỹ Năng Chuyên Môn

lập trình Front-end phát triển web thành thạo HTML CSS VPS deploy web React VueJS

Ngôn Ngữ

Học Vấn

Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông

Các dịch vụ của Phan_Duc_Anh

Chuyên lập trình Front-end, thành thạo React, VueJS,HTML, CSS,...
Giá 1 giờ 180.000 đ