Giới Thiệu

Tôi là Trịnh Đình Khởi, chuyên lập trình Java, Spring Boot, RestfulAPI, MySQL, Microservice, Design System Architecture và Linux:

Đã tốt nghiệp trường Đại học Mở Hà Nội và Đại học Quốc gia Pusan, Hàn Quốc. Đã có kinh nghiệm và hoàn thành nhiều dự án lập trình

Có thể trao đổi công việc bằng tiếp Anh tốt

Kỹ Năng Chuyên Môn

Lập trình Java Spring Boot RestfulAPI MySQL Microservice Design System Architecture Linux

Ngôn Ngữ

Các dịch vụ của Trinh_dinh_khoi

Nhận lập trình Java, Spring Boot, RestfulAPI, MySQL,...
Giá 1 giờ 330.000 đ